Undredal Stadanalyse

ressurskartlegging – analyse – moglegheiter

Kvar Undredal Aurland Kommune, Sogn og Fjordane
Kva stadanalyse
Når 2015
Oppdragsgivar Aurland Kommune

 

 

 

Kort om prosjektet

Undredal er ein av dei få bygdene i indre Sogn som framleis har eit intakt og ekte landsbypreg. Gardane ligg i sentrum, og dei er i drift. Stadanalysen tek for seg korleis vi oppfattar landskapet, korleis vi meiner den særpregea stadkjensla kan takast vare på inn i ei ny tid.

Analysen finn du her.