stein på stein

Forvaltnings- og utviklingsplan for kvernesteinslandskpet i Hyllestad

Kvar Hyllestad kommune, Sogn og Fjordane
Kva Forvaltnings- og utviklingsplan
Når 26.03.2009
Oppdragsgivar Sogn og Fjordane fylkeskommune

Største kvernesteinen i Hyllestad med diameter 1,35m

lasta frå Alvestraumen ligg til utstilling

 

Kort om prosjektet

Det vert i planen gjeve eit oversyn over forskings‐ og kunnskapsstatus på områda kulturminne, natur og landskap. Planen er elles tufta på ei områdeanalyse med verdivurderingar av kulturminne og landskap, sårbarheit og utviklingspotensial. Det har vore arrangert folkemøte og idédugnad i Hyllestad, og dette danna grunnlag for ei rekkje viktige innspel til planen.

På bakgrunn av verdivurderingane og innspela er det utarbeida retningslinjer for tiltak og arealdisponering i steinbrotsområda og prioritering av tiltak knytt til kulturminne, områdeutvikling, tilrettelegging og formidling.