Møteplass Vassbygdi

bulyst prosjekt 2014

Kvar Vassbygdi i Aurland Kommune, Sogn og Fjordane
Kva utendørs møteplass for alle aldersgrupper
Når 2014
Oppdragsgivar Aurland Kommune

Prinsipp snitt for møteplassen

 

 

Skiltplan

Forslag til skilting

Kort om prosjektet

Som del av bulystprosjektet Bergteken har vi komt med skisse og tilrådninger for forbedring av leikeplass og nærturområde for grenden Vassbygdi. Den driftige arbeidsgruppa der var ivrig å få bedre uteområde for forskjellige aktivitetar.

 Det er planar om å forbedra ein av nærturane i Vassbygdi så det blir lettar for gjester og tilflyttarar å finne fram i det flotte kulturlandskapet. Det er veldig aktuelt for den som ikkje har tid eller føtter for Aurlandsdalen. I tillegg skal arbeidsgruppa forbedra eksisterande leikeplass så den blir meir brukbar for alle aldersgrupper og attraktiv for ymse arransjemanger.