Lofotodden Nasjonalpark

Kartlegging av aktivitet og konsekvenser for reiseliv og fritidsboliger/hytter

Kvar Moskenes og Flakstad kommune
Kva Konsekvenser av vern
Når 28.11.2013
Oppdragsgivar Fylkesmannen i Nordland

agdalen

bergbeklimmen

 

Kort om prosjektet

Fylkesmannen i Nordland skal utrede et område på 106km2 på utsida av Moskenesøy i Moskenes og Flakstad kommune til nasjonalpark. Aurland Naturverkstad har i den sammenheng utarbeide en konsekvensutredning for temaene reiseliv og fritidsboliger/hytter i området. Området er mye brukt i reiselivssammenheng i dag og har landskap, naturmiljø og kulturmiljø med opplevelseskvaliteter av svært stor betydning. Området har et svært stort mangfold av opplevelses-muligheter i forhold til landskap, naturmiljø, kulturmiljø og/eller aktiviteter. Området har svært stor symbolverdi. Verdiene og mulighetene for reiselivet er svært store. Særlig er mulighetene for miljøbasert næringsutvikling i området er store.

Den samlede konsekvensen ved etablering av Lofotodden nasjonalpark for reiselivet vil være liten positiv (+).

Dette skyldes at store deler av den eksisterende og planlagte aktiviteten foregår i influensområdet, og i en form (friluftsliv) som ikke går på tvers av det som kan tillates innenfor verneforskriftene i en nasjonalpark.