Forsking og utvikling

Metodeutvikling

image-forsking

I tillegg til våre konsulenttenester arbeider Aurland Naturverkstad tett med forskingsinstitusjonar, departement og direktorat med forskings- og utviklingsoppdrag (FoU).

Våre oppdrag gir grunnlag for kontinuerleg metodeutvikling knytt til kartlegging, analyse og prosess for medverknad i landskaps- og arealplanlegging. Aurland Naturverkstad representerer i dag eit av dei fremste og mest innovative kompetansemiljø innanfor fagfeltet.